สหภาพแรงงานมิตซูฯ ร้องปรับขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามเดิม