ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้องแอปเปิลหาวิธีจำกัดเวลาเด็กเล่นสมาร์ทโฟน