“ประยุทธ์” แบะท่าพร้อมเป็นทุกอย่างไม่ปิดตัวเองนั่งนายกฯคนนอก