“เอกชัย หงส์กังวาล”ลั่นตามมอบนาฬิกา“ประวิตร”อีกรอบงานวันเด็ก