“ไวรัสโรตา”เชื้อโรคที่มากับความหนาวซ้ำไม่มียารักษา