นักบินอวกาศญี่ปุ่นอึ้งอยู่ในอวกาศตัวสูงขึ้นเกือบ 10 เซนติเมตร