นักบินอวกาศญี่ปุ่นขอโทษ หลังอ้างว่าสูงขึ้นเกือบ 10 ซม.บนอวกาศ