ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจสอบพบพื้นที่ชายหาดอยู่ในเอกสารสิทธิของโรงแรมดัง