เรือบรรทุกน้ำมันชนเรือสินค้านอกชายฝั่งจีน ลุกไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5