สวิตเซอร์แลนด์คลอดกฏหมายห้ามร้านอาหารปรุงกุ้งทั้งเป็น