ธปท.เตรียมหารือสถานการณ์ค่าเงิน -การปรับตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต