ทำเนียบขาวเผยผลตรวจสุขภาพ “ทรัมป์” อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม