กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พรป.สส. เสร็จแล้ว ชี้อย่ากังวลปมจัดมหรสพ


กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เผยร่างกฎหมายเลือกตั้ง สส. เสร็จแล้ว ชี้อย่ากังวลปมมหรสพ เชื่อไม่เหลื่อมล้ำ เพราะมีกฏหมายควบคุมเงินหาเสียงชัดเจน

TOP ประเด็นร้อน