กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พรป.สส. เสร็จแล้ว ชี้อย่ากังวลปมจัดมหรสพ