เจ้าของบริษัทถ่ายภาพยนตร์รับทราบข้อกล่าวหา จัดฉากถนนข้าวสารถ่ายลามก