ค่าแรงขั้นต่ำทำพิษ ผู้ประกอบการบุรีรัมย์จ่อลดคนงาน เหตุต้นทุนสูงขึ้น!