นักเรียนเปอร์โตริโกดีใจ มีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกในรอบ 112 วัน