“ผู้พิการทางสายตา” ปั่น 9 จังหวัด ระดมทุนสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน”