นายจ้างปิดห้องรุมซ้อมลูกน้อง “กล่าวหาขโมยเงิน” อาจเข้าข่ายค้ามนุษย์