ตรังประกาศพื้นที่ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตถุงมือยาง