ขบวน “ผู้พิการทางสายตา” ปั่นถึงเชียงดาว เดินหน้าสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ