ปปง.คาดได้ไม่ต่ำกว่า 130 ล้านบาท ขายทอดทรัพย์สิน "พงศ์พัฒน์"