ตะลึง! คนไทยสร้างขยะวันละ 4 หมื่นตัน สะสมต่อปีเกือบ 30 ล้านตัน