"กาญจนา" ปฏิเสธรู้จักอดีตข้าราชการฯ ขอเปิดทางให้ "เปรมชัย" เป็นการส่วนตัว