ตม.ขึ้นบัญชี “เปรมชัย” เป็นบุคคลเฝ้าระวัง แม้ไม่ถูกห้ามออกนอกประเทศ