นักกีฬาสองเกาหลีเดินเข้าพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวใต้ธงชาติเดียวกัน