ประชาชนแห่เช่าชุดไทยเพื่อร่วมย้อนอดีต ณ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"