ปชช.ฝั่งธนฯจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานติดต่อหลายวัน