“คิม จอง-อึน” ขอบคุณเกาหลีใต้ ต้อนรับอบอุ่นช่วงโอลิมปิก