พบหญิงสาวเป็นหนี้เพิ่ม หลังเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ในอาบอบนวด