คาดเครื่องบินรัสเซียตกเพราะน้ำแข็งเกาะเซ็นเซอร์วัดความเร็ว