จ.ฉะเชิงเทรา วันจ่ายตรุษจีน ประชาชนเลือกซื้อของไหว้เท่าที่จำเป็น