เตือนระวังเผา “กระดาษกงเต๊ก” ก่อสารโลหะหนัก ปล่อยมลพิษทางอากาศ