อ่วม ! นักกฎหมายเผยโทษขบวนการโกงเงิน "คนไร้ที่พึ่งขอนแก่น"