จ.ขอนแก่น ปิดผับชื่อดัง 5 ปีหลังพบเยาวชนต่ำอายุกว่า 20 ปี