ข่าวกรองสหรัฐฯ แนะเลี่ยงซื้อโทรศัพท์จีน อ้างกระทบความมั่นคง