"ผู้ว่าฯเลย" ยืนยันตรวจที่ดิน "ซีพีเค" ไม่ละเว้น พบก่อสร้างหลังมีคำสั่งห้าม