“ทนายษิทรา” แนะ “ครูปรีชา” กลับเนื้อกลับตัวจะได้ไม่โดนคดีเพิ่มมากกว่านี้