หน่วยข่าวกรองสหรัฐชี้ "ดูแตร์เต-ฮุนเซน" เป็นภัยต่อประชาธิปไตย