“ครูปรีชา”ออกตัว “จรูญ”ชนะคดีในชั้นกองปราบฯยังไม่ใช่ความจริงแค่หลักฐานแน่นกว่า