อดีตลูกจ้างศูนย์คนไร้ที่พึ่ง เชื่อถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เพราะไม่ยอมร่วมทุจริต