ระวัง! หมาแมวเป็นบ้าเพิ่ม 1.5 เท่า ตายแล้ว 3 ราย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จับตาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย กรมปศุสัตว์ ประกาศ 13 จังหวัดเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า ด้านกรมควบคุมโรค พบ 2เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.พ.) พบสุนัข-แมวเป็นพิษสุนัขบ้าแล้ว 247 ตัว สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.5 เท่า

TOP ประเด็นร้อน