ชาวบ้านดงลาน จ.ร้อยเอ็ด ส่งสุนัขให้ปศุสัตว์ตรวจหลังเกิดโรคพิษสุนัขบ้า