ครม. ชงกฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ แก้บทลงโทษ ขจัดเงื่อนไขการลงทุน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังจากมาตรา 44 ชะลอการบังคับใช้บทลงโทษ นายจ้าง และลูกจ้างต่างด้าวที่รุนแรงในกฎหมายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ครบกำหนดไปแล้ว เมื่อ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ต้องกลับไปใช้บทลงโทษตามกฎหมายเดิม ซึ่งเป็นเหตผลที่ ครม. วันนี้ มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่เพื่อแก้ไขบทลงโทษให้เบาลง เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน

TOP ประเด็นร้อน