ปศุสัตว์มหาสารคาม ปูพรมฉีดวัคซีนหมา-แมว หลังพบเชื้อพิษสุนัขบ้า 15 ตัว