“เสกสรรค์”เตือนประชาธิปไตยเหมาะกับไทย ไม่ใช่เลิกขับรถยนต์ไปใช้เกวียน