“ประยุทธ์” ขีดเส้น 6 เดือน หน่วยงานรัฐเลิกขอ “สำเนาบัตรประชาชน”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นายกรัฐมนตรี วางโรดแม็ปขีดเส้น 6 เดือน หน่วยงานรัฐเลิกขอสำเนาเอกสาร จากประชาชน โดยเฉพาะสำเนาบัตรประชาชน หวังลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการ ทำงาน

TOP ประเด็นร้อน