กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เรียกร้อง คสช.ยุติบทบาทก่อนเลือกตั้ง