“ผู้ว่าฯ สตง.” ออกโรงแจงข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันไม่ใช่ต้นเหตุ “โรคพิษสุนัขบ้า” ระบาด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังจากปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงปลายปี 2557 ก่อนมีการกล่าวอ้างว่า เรื่องนี้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหยุดชะงักเป็นเวลา 1-2 ปี จนเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงปี 2560  จนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ สตง. ออกมาชี้แจง

TOP ประเด็นร้อน