“ผู้ว่าฯ สตง.” ออกโรงแจงข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันไม่ใช่ต้นเหตุ “โรคพิษสุนัขบ้า” ระบาด