ยายหลานถูกขับไล่ออกจากบ้านตัวเอง อาศัยศาลาประชาคมเป็นที่พัก