จับตาคิวบา เลือกผู้นำนอกตระกูลคาสโตรคนแรกในรอบ 60 ปี